Повишаване на пазарите, улесняване на достъпа до вода за напояване и запазване на работната ръка в земеделието – това са най-активно дискутираните теми по време на Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство в Министерството на земеделието и храните. Между браншовите организации от сектора и ръководството на аграрното ведомство са водени разговори с цел работа по мерки за подпомагане и за повишаване на конкурентоспособността на производителите.

Разговаряхме и за интервенциите по директните плащания, държавните помощи и регулации, проблемите с работната ръка, напоителната инфраструктура и други важни за аграрния сектор теми”, обясни за Агри.БГ председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци” Цветан Цеков.

“Ние обсъждаме проблеми, които са наслагвани с години и не може с едно щракване на пръстите да бъдат решени. Затова е и изключително важно да има приемственост при смяната на политическото ръководство на министерството на земеделието. За последните девет месеца отворихме много широк фронт на работа по няколко ключови законопроекта – и закона за аграрната камара, и закона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. Зад това стои много труд, редица срещи и разговори и ние няма да се откажем от мисията си да облекчим работата на земеделските продукти и да повишим производството на български плодове и зеленчуци”, коментира още Цветан Цеков.

По отношение на напояването е обсъдена административната тежест за земеделските производителите. Целта е да бъде облекчен режимът за изграждане на сондажи в земеделските стопанства.

Ние сме наясно, че оттук нататък земеделие без напояване не може да се прави. Разбрахме, че се водят разговори между Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите за облекчаване на достъпа до вода – както чрез сондажи, така и от наземни водоизточници като реките например. Това е от ключово значение за проиводството на плодове и зеленчуци. Работи се в посока постигане на уведомителен режим за такива източници на вода, за да може стопаните, които обработват до 1 000 дка земя с плодове и зеленчуци да имат облекчен и бърз достъп до вода за напояване”, обясни още Цветан Цеков. 

В рамките на Консултативния съвет е обсъдено и решението на Министерския съвет, свързано с автоматизираната информационна система за издаване на разрешения за пребиваване и работа в България или т.нар. ,,Синя карта“, което се очаква да е в помощ и на производителите на плодове и зеленчуци.

Разбрахме, че има и разговори с екипи на Министерството на труда и социалната политика, на които е обсъждан въпросът за държавната политика за привличане на работна сила в страната. Това е от водещо значение за сектора. Ние трябва да помислим и как да запазим подготвените кадри – механизатори, агрономи... Не бива да допускаме да изтичат тези работници в чужбина”, отбеляза още Цеков. 

В рамките на срещата в аграрното ведомство е потвърдено, че продължават преговорите в ЕК за удължаване на т.нар. Украинска помощ за земеделския сектор.