Възнамеряваме да предложим промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, но не сме разсъждавали върху хипотезата за оземляването на животновъди, заяви ресорният министър в оставка Иван Иванов по време на изслушване в парламентарната Комисия по земеделие. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Депутатското питане беше относно това, дали Министерството на земеделието обмисля законови промени с оглед на достъпа на малките животновъди до пасища, както и дали ще предложи възможности за оземляване на стопани от Държавния поземлен фонд (ДПФ).

Министър Иванов припомни, че е сформирана работна група, която до края на юли трябва да приключи своята дейност и да обобщи всички направени предложения от животновъди, асоциации и заинтересовани лица. Целта е да се изчистят всички неуредици, с които фермери и администрация се сблъскват всеки ден. 

Законодателното предложение ще бъде депозирано за обсъждане в Комисията по земеделие. За съжаление, министърът не даде повече подробности в каква насока ще бъдат тези промени, но категорично отрече да се работи върху оземляването на животновъди.

В свое становище, внесено в Комисията по земеделие в началото на юни относно предходен законопроект за допълнение на ЗСПЗЗ, от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) дават конкретни предложения, които според тях биха улеснили работата на животновъдите.

Така например от Асоциацията предлагат едновременно разпределение на земи от ОПФ и ДПФ, както и механизъм за разпределение на обработваеми земи и от ДПФ за дългосрочно ползване, аналогично на 37и на принципа на ЖЕ/дка. Според тях така би се помогнало на стопаните сами да произвеждат фуражите си.

От НОКА за пореден път повдигат темата за нуждата от официални списъци с класираните кандидати, за да има справедлива процедура за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ.

Не на последно място по важност е предложението на Асоциацията при разпределението на земи по чл. 37и предимство да имат кандидати, които са: 

•    местни животновъди;
•    имотите за разпределение са в близост до ЖО на животновъда;
•    до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок;
•    останалите неразпределени имоти да се разпределят по възходящ ред, като се започне от лицата, които притежават най-малко животински единици.

Мотивът е, че много ползватели от съседни и други землища пренаемат имоти, като така се заобикалят местните животновъди от съответното землище, които в някакъв момент решават да участват за разпределение.