Първият в България център за електронна търговия със селскостопански и други продукти по международната инициативата „16+1“ на Китай в  Централна и Източна Европа ще се открие на 24 ноември тази година край Пловдив.
 
 
„16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ се намира в офис сградата на „Сиенит“ в зона „Марица“, част от „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), в близост до завода на „Сенсата Технолоджис“. 
 
На церемонията по откриването ще присъстват представители на посолствата на страните от региона, заместник-министри, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, областният управител, кметове и заместник-кметове, представители на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), ТИЗ, Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, както и официални лица от Китай. 
 
„16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Китай и страните от ЦИЕ стартира в резултат от проведената Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ на 24 август 2017 г. в гр. Любляна, Словения. 
 
Центърът ще използва съоръженията на основните морски пристанища, логистични центрове, складове на логистични компании и други обслужващи фирми от трети страни в Централна и Източна Европа за насърчаване развитието на двустранната и многостранната търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа.
 
Проектът „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” ще предоставя голям брой услуги, например: управление на веригата на доставки, логистични, складови и персонализирани услуги (Supply Chain Management, Logistic, Warehouse and Custom), прилагането и развитието на 16+1 информационна платформа тип В2В, на електронна търговия за интеграция на ресурсите на търговската платформа от тип B2B, B2C и G2B2B2C. 
Чрез него ще се насърчи взаимноизгодно и устойчиво развитие на бизнеса с електронна търговия със селскостопански и други продукти между Китай и страните от ЦИЕ.
 
Формулата за регионално сътрудничество „16+1“ се роди по инициатива на Китай през 2012 г. Тогава Пекин предложи на страните от Централна и Източна Европа да създаде в района своя база, която да стимулира развитието на търговията и инвестициите. Заедно с Китай в проекта участват Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.