Откога няма да се облагат евросубсидиите до 100 000 лв.? И въобще от кого зависи дали прието това предложение, което през изминалата седмица беше гласувано от депутатите в пленарната зала, ще влезе в сила?

Темата обсъдихме в уебинар на Агри.БГ - част от кампанията ОСП работи за нас: "По-зелени и умни" заедно с Димитричка Търпанова, заместник-председател на Добруджанския овощарски съюз (ДОС), Ерик Борисов, животновъд и член на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и Людмил Работов - председател на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив и член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Отпадането на данъка за субсидиите до 100 000 лв. касае физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

За да влезе в сила тази разпоредба обаче, е нужно Европейската комисия да се произнесе, че мярката не е държавна помощ или съвместима с държавна помощ. Ако го направи до 30 април 2024 г., данъчно облекчение може да се прилага и за настоящата - 2023 г.

Ето как различните сектори - "Овощарство", "Животновъдство" и "Зърнопроизводство", възприеха тази дългочакана идея.

Димитричка Търпанова, ДОС

Действително е, че ние от години работим по тази тема. Още повече, че в производството на плодове и зеленчуци, производителите са много малки като размери. Голяма част от тези производители са земеделски стопани, които ще попаднат в обхвата на това облекчение. Хубавото на тази помощ е, че засяга всички сектори в земеделието. Всички, които получават средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието ще усетят този вид подпомагане. Радостни сме, дано всичко да мине добре, но трябва да се работи в тази посока.

Ерик Борисов, животновъд

През годините имаше известно напрежение между нас, тъй като смея да твърдя, че 95% от животновъдните стопанства не получават такова голямо подпомагане по европейските средства, в сравнение с всички останали. От една гледна точка съм доволен, но от друга страна не сме доволни, тъй като по-голямата част от нашето подпомагане идва от държавни средства. Тук визирам преходна национална помощ, а до колкото разбрах - субсидиите от тази подкрепа ще продължат да се облагат. Не искам да съм лош пророк, но може би това се прави с цел - от догодина да започнат да се увеличават и нашите осигуровки. Надявам се да не стане така. 
 

Людмил Работов, НАЗ

Конкретно тази помощ, от която ще се възползват всички по-малки земеделски производители в България, е много добра. За да може тези фермери да облекчат част от това тежко бреме, което е в момента. Знаете, че сме в криза. И всяка една допълнителна помощ от държавата би било добро за стопанство с по-малки обороти и доходи.

Облекчението засяга само земеделските производители, а останалите лица, които са регистрирани по Търговския закон, макар и по-малки, няма да бъдат обхванати. Според нас абсолютно всички земеделски производители, които вземат до 100 000 лева субсидия би трябвало да са в този обхват. Естествено, ако разреши ЕК.

 

Вижте повече във видеото.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg