Зърнопроизводителите се радват на най-голямото от началото на пазарната година месечно увеличение на изкупните цени, като при хлебната пшеница ръстът е 5%. Това сочат официални данни за ноември миналата година, включени в последния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Пшеницата: Поскъпване по борсите в първите дни на новата година

Въпреки растящите цени обаче те остават с около 11% по-ниски на годишна база, уточняват анализаторите и допълват, че продължава да се подобрява конкурентоспособността на българското зърнопроизводство. 

Анализатори: „През последните две години производството на зърно и стойността на човек от населението в страната превишава с около 5 пъти средните световни показатели.“

Според техните прогнози за тази година общата площ с петте основни зърнено-маслодайни култури за следващата реколта ще възлезе на 2,71 млн. ха. За сравнение спрямо година по-рано те достигат 2,72 млн. ха.

Цените на зърното в Черноморския регион също се покачват на месечна база – с около 3%. Все пак те остават с 8% по-ниски в сравнение с година по-рано. Единствено царевицата е поскъпнала повече на година база – с 2%.

В края на миналата година цената за хлебна пшеница в Черноморския район се движи около 213 долара/тон. Ечемикът остава на равнища от 188 долара/тон, а фуражната пшеница – 205 долара/тон. 

Цената за царевица от Украйна е около 176 долара/тон, а на слънчогледовото семе се покачва от 330 долара/тон през ноември до 360 долара/тон през декември.