С близо 10% намалява добивът на маслодаен слънчоглед през 2019 г., въпреки увеличеното количество реколтирани площи (засятите площи без пропадналите площи)., като достига до 1 710,4 хил. тона. Това стана ясно от оперативния анализ на основните земеделски култури, публикуван вчера от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Производител на растителни масла: Суровината не стига

Предварителните данни на НСИ за първия месец на сезон 2019/20 година (септември) сочат значително увеличение на износа на културата на годишна база - със 71%, до 78 хил. тона. Наблюдава се и увеличение на вноса на годишна база за същия месец, съответно с 60% до 108,6 хил. т. На вътрешния пазар изкупната цена на слънчогледа в момента е по-висока с 12% спрямо година по-рано. Най-голям е добивът от културата в област Враца (116 хил. т), следван от областите Силистра (109 хил. т) и Стара Загора (94 хил. т). 

Реколтата от царевица възлиза на 3 118,2 хил. т по оперативни данни на Министерството, което е увеличение с 0,9% спрямо миналата година. При увеличение от 11,4% на реколтираните площи, слабият ръст се дължи на спад от 9,4% в средните добиви от тях. Предварителните данни на НСИ за първия месец на сезон 2019/20 година сочат значително увеличение на износа на царевица на годишна база - съответно над два пъти, до 260 хил. тона. През първия месец на пазарната 2019/20 година са внесени 251 тона царевица, при 30 тона през същия месец на миналия сезон. 

Продукцията на пролетен ечемик е с 16,2% по-висока, отколкото миналата година. При слабо нарастване на реколтираните площи, положителният резултат се дължи основно на увеличения с повече от 13% среден добив на декар. Засетите площи с ечемик по време на есенната кампания са с 12,6% повече от 2018 г. и достигат 1 208,5 хил. дка.  Изнесените количества ечемик са с близо 80% по-високи на годишна база, за периода от началото на юли до края на септември. Близо четири пъти нараства внесеното количество за същия период, но то остава малко - 1,5 хил. т. Средната изкупна цена на ечемика към момента е с над 20% по-нискаспрямо същия период на 2018 г.

Засетите площи пшеница тази есен са с 1,5% повече, отколкото през миналата година. По предварителни данни на НСИ, за юли-септември тази година е изнесена с 11% повече пшеница, за сравнение с 2018 г., или 2 340 хил. т. Внесеното количество е 35 хил. т или с 80% повече на годишна база. Към момента пшеницата се изкупува със 7,7% по-евтино, спрямо същия период на миналата година.