Разработване на пазари, стимулиране на преработката и разширяване на площите – това са трите цели, заложени в българския План за развитие на биологичното производство, посочи браншовият представител Божидар Петков по време на отбелязването на Европейския ден за биологично земеделие в софийското село Мало Бучино.

Защо все повече фермери казват: „Никога повече био“?

Пазари

 

Недостатъчният пазар за биопродукция е като спирачка. Колкото и да е добро едно производство, когато то не може да се реализира, се обезсмисля. Най-добрият пазар е този, на който стоката може да се продаде.

Преработка

 

За голямо съжаление, изнасяме повече биологично произведени суровини – зърнени култури, плодове и зеленчуци, който се връщат в България като висококачествени и високостойностни продукти от Австрия, Германия, Франция.

Можем да заимстваме идеята автомобилната индустрия да получава държавни субсидии, ако 10% от производството е за електромобили. По същия начин предложихме нашата преработвателна индустрия да се подпомага допълнително, ако в производството са включени поне 10% биохрани. Това ще бъде един нормално балансиран финансов стимул.

Площи

 

България си е поставила за цел увеличение с 10% на обработваните по биологичен начин земеделски площи до 2030 г. Ако страната ни постигне добро биопроизводство и преработка, разширяването на пазара, от една страна, ще дойде от само себе си. От друга, биопроизводителите се надяват на схеми за подпомагане, за да предлагат своята продукция на детски градини, училища, болници. Това ще им даде глътка въздух.

Национална асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии

 

Зелената сделка на ЕС има амбициозната цел да намали с 50% употребата на препарати за растителна защита и с 30% химичните торове. С времето биопрепаратите ще бъдат по-достъпни не само за производителите на биологична продукция, но и на конвенционална. Все повече фермери използват нехимични средства за растителна защита, които са много полезни и в определени периоди са дори неизбежни за употреба.

Например срокът на беритба при малините е над 3 месеца, но болестите и вредителите не спят по това време. Затова в този период подходящи за употреба са биологични препарати за растителна защита, защото нямат карантинен срок, остатъчни количества и т.н. 

"С повишените цени на синтетичните торове и препарати се засилва вниманието към нехимичните средства за защита и органичните торове", споделя за финал Божидар Петков.