Седем интервенции ще прилага България през новия програмен период. Те предвиждат подпомагане за преструктуриране и конверсия на лозя, за инвестиции в лозаро-винарския сектор, за събиране на реколтата на зелено, за застраховане на реколтата, за информиране в държавите членки, за популяризиране в трети държави и за инвестиции в екологични съоръжения. 

Четете още: До 9 октомври се приемат или заменят документи за паша, хранителни вещества и плододаване

 

От 16 октомври до 15 ноември ще се проведе първият прием  по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. 

Бюджетът, определен в наредбата, с която се регламентират условията и редът за предоставяне на финансова помощ по интервенциите за сектора е в размер на 21.322 млн. лв. 
Подаването на заявления ще бъде чрез Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“. Подпомагането е в размер на до 75% от одобрените разходи за преструктуриране и конверсия на лозята. 

За финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, вкл. признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, уточняват от аграрното министерство.

От 1 до 15 декември ще бъде първият прием по две от интервенциите - „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“.  

По  „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ приемът е догодина в периода 15 януари – 15 февруари

За застраховане на реколтата гроздопроизводителите ще могат да подават заявления от 15 май до 15 юни 2024 г. 

Само при дисбаланс на пазара на винено грозде ще се прилага кризиската интервенция „Събиране на реколтата на зелено“.