Измененията в две наредби, свързани с директните плащания, са обнародвани в бр. 80 на Държавен вестник от 19 септември 2023 г.

Обвързана подкрепа: Животновъди доказват продукция от 5 до 31 октомври

Промяната в Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, гласи следното:

"Органични подобрители на почвата" са органични подобрители, органични торове, микробиални торове, органо-минерални торове и растителни биостимуланти.

Изменението в Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни засяга срока за подаването или замяната на вече подадени планове и документи по три интервенции.

В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за Кампания 2023 тези интервенции, могат да подадат или заменят чрез СЕУ следните планове и документи:

•    план за управление на хранителните вещества по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал;
•    план за паша по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи;
•    документ, доказващ, че насаждението е в период на плододаване по обвързаното подпомагане за плодове.

В същия брой на Държавен вестник е обнародвана и една чисто нова наредба – Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план (2023-2027). Интервенциите за този сектор са седем и заместват досега прилаганата т.нар. Лозаро-винарска програма:

1. Преструктуриране и конверсия на лозя – приемът се провежда всяка година в периода 15 октомври – 15 ноември;
2. Инвестиции в лозаро-винарския сектор – приемът е всяка година в периода 15 януари – 15 февруари;
3. Събиране на реколтата на зелено – прием се определя със заповед на министъра на земеделието при наличие или предпоставки за възникване или поддържане на криза на пазара на вино. Заповедта се издава до 25 май на съответната година;
4. Застраховане на реколтата – приемът се провежда всяка година в периода 15 май – 15 юни;
5. Информиране в държавите членки – приемът е всяка година в периода 1 – 15 декември;
6. Популяризиране в трети държави – приемът е всяка година в периода 1 – 15 декември;
7. Инвестиции в екологични съоръжения – приемът е всяка година в периода 15 януари – 15 февруари.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg