С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“. 

Четете още: Министър Вътев към фермерите: От кого сте недоволни - от министерството или от алчността на тези, които искат отвсякъде всичко?


След увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. Така е осигурена възможност за сключване на договори с всички проектни предложения, получили 35 т. по критериите за подбор. 

Изпълнението на проектните предложения е със срок до 2025 г.


С това финансиране се цели да се реализират проекти, които да повишат конкурентоспособността на земеделските стопанства, като се осигурят възможности за създаване на заетост и по-добри условия за труд в стопанствата. Освен това се насърчава и биологичното производство на продукти, както и внедряването на иновации, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство. Създават се възможности за автоматизиране на работните процеси в земеделието, напомнят от Фонда. 

Измененията в Насоките за кандидатстване по процедурата са направени със заповед на заместник-министъра на земеделието и  Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. Таня Георгиева. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg