Вече е ясно как ще бъде разпределени допълните 70 млн. лева, които сектор селско стопанство получи след актуализацията на държавния бюджет. Оказва се, че първоначалните разчети, направени от аграрното ведомство и разчетите, представени пред народните представители за различните чувствителни сектори, по-скоро няма да бъдат спазени, научи Агри.БГ.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Още преди гласуването на допълнителни пари пред народните представители бяха представени съответните разчети за разпределение на 70 млн. лв., предвидени за чувствителните сектори:

- 42 млн. лв. за едър и дребен рогат добитък;

- 6 млн. лв. за сектор „Пчеларство“;

- 22 млн. лв. за сектор „Плодове и зеленчуци“, включително и винени лозя.

На проведения съвместен консултативен съвет между секторите Плодове, Зеленчуци, Животновъдство, Пчеларство и Винопроизводство, станаха ясни нови разчети и индикативни ставки. Ето ги и тях:

 


Междувременно се появи и трети вариант със ставки на животинска единица (ЖЕ). Тогава подпомагането би било следното:

Млечни крави, в т.ч. СК, биволи и месодайни крави под селекция - 84 лв. / ЖЕ
Планински крави и месодайни крави/юници - 60 лв. / ЖЕ
Овце и кози под СК - 14 лв. / ЖЕ
Овце и кози, планински и ПНДЖ3 - 10 лв. / ЖЕ

Интересното е, че е приспадната сумата, получена за ЕПЖ и ДПЖ по de minimis от 22 млн. лева за 2021 г. Това е така, защото подпомагането по COVID-19 е базирано на европейски регламенти, които казват, че последиците от COVID-19 кризата трябва да се сметне по данни на официалната статистика.

Целта на това подпомагане е да компенсира производителите за високите цени на фуражите, вдигнатите ставки за електроенергията, както и увеличените разходи на стопаните. Друго нещо важно е, че срокът за прилагане на тази държавна помощ е до 31 декември 2021 г. Това означава, че до този период парите трябва да са нотифицирани пред ЕК, както и изплатени на земеделските стопани.

За представените по-горе ставки от земеделското министерство са използвали данни от НСИ - индекс на цените на стоките и услугите; САПИ - технологични карти; МЗХГ - данни за произведената продукция и брой пчелни семейства и ДФЗ - площи и брой животни по схемите за обвързана подкрепа, научи още Агри.БГ. 

По схемата ще се подпомагат регистрирани земеделски стопани, подали валидно заявление за Кампания 2021 по схемите за обвързана подкрепа. Подпомагат се регистрирани земеделски стопани за броя на животните, за които е получено плащане по схемите за обвързано подпомагане и/или за ПНДЖ3 за Кампания 2020.

При плодовете и зеленчуците ще се подпомагат стопаните за площите, за които е получено плащане по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020. В подпомагането са включени и производители на винени лозя с установени площи по СЕПП за Кампания 2020. А при пчеларите на подпомагане подлежат регистрирани стопани, които отглеждат пчелни семейства.