Вирусът на АЧС се възвръща в области, които преди това са били обявени за свободни от инфекцията.

Чумата: Тръгват проверки за незаконно загробване на свине

Д-р Силвия Пеева от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към земеделското министерство съобщи това в седмичния обзор на епизоотичната ситуация у нас и в Европейския съюз.

Експертът цитира публикация на известния полски професор Зигмунт Пейсак - началник на отдела по инфекциозни заболявания по свинете към Националния ветеринарномедицински институт в Полша, че не може да спре разпространението на вируса на АЧС сред популацията от диви свине.

Проф. Зигмунт Пейсак: "Труповете на умрелите диви свине са много по-опасни, отколкото живите домашни свине. Това заболяване не е характерно за нашите географски ширини и климатични условия и много малко хора имат нужния професионален опит за справяне със ситуацията. Това е едно екзотично заболяване, съвсем ново и неизвестно за нас."

В дивата природа инфекцията се разпространява с не особено голяма скорост - около 5 км за месец, но вирусът се отличава с високата си патогенност.

Например, ако ловец или шофьор изхвърли част от сандвич, съдържащ заразен колбас, тогава вирусът може да се разнесе много бързо, буквално до следващия ден. 

Комбинацията от висока плътност на популацията от диви свине, подхранването им от ловците, благоприятните климатични условия, обширните полета със селскостопанска продукция и трайни насаждуния, както и забраната за лов, водят до това, че женските екземпляри раждат до два пъти годишно.

За сравнение миналата година опрасванията са били по веднъж и по-малък брой новородени прасенца са успявали да оцелеят. 

Професорът съветва да се извършва усилен лов в райони, в които не е обявено заболяването, за да се намали популацията. Организационно фокусът трябва да бъде към отстрел предимно на женските екземпляри. 

В случаите, когато вече има заболяване, се пристъпва към ограничаване на движението през засегнатите зони - ако е възможно, да бъде оградено мястото с електро пастир.

Проф. Зигмунт Пейсак: "Добър ефект дава комбинацията с подхранване на дивите свине, което да ги примами вътре в инфектираната зона. Затова подхранването трябва да става в центъра, а отстрелът - от периферията към центъра - отвън навътре."

Учените подчертават необходимостта от щателно претърсване на местностите и вземане на проби за лабораторно изследване.

За животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни свине, полският експерт препоръчва да се използва „датският метод“ на мерките за биосигурност.

По данни на Информационната система на ЕС за обявяване на някои опасни болести по животните (ADNS) само през миналата седмица са регистрирани нови случаи на Африканска чума при диви и домашни свине в осем страни - Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Украйна и Словакия.

Най-засегната е съседна Румъния, където през седмицата са обявени 176 огнища при домашни свине и 23 случая при диви прасета.

Всички новини по темата вижте ТУК