Продължаваме серията от материали, в които ви запознаваме с предложенията на Министерството на земеделието относно схемите за директни плащания, които ще се прилагат след 2023 г. Нека разгледаме двата модела на интервенции за обвързано подпомагане на млечни крави и какви са забележките на бранша.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Обвързано с производството подпомагане за млечни крави

Основно изискване е земеделският стопанин да отглежда поне 10 млечни крави и да реализира на пазара добитото мляко. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 10 години и да са регистрирани в системата на БАБХ.

Нов за следващия програмен период е моментът с плодовитостта – допустимите за подпомагане крави трябва да имат най-малко 0,7 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

Стопаните трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Те трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на: 

•    1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични; 
•    2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

Размерът на подпомагане се определя на глава животно, като продължава да се прилага модулация.

Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми

Тук изискването е да се отглеждат поне 20 млечни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство на мляко. Задължителната възраст е същата – от 22 месеца до 10 години, както и периодът на задържане – поне 80 дни.

Доказването на реализация става чрез: 

•    2000 кг за животните биологично производство;
•    4000 кг мляко на млечна крава за останалите.

Не пропускайте и изискването за плодовитост – отново най-малко 0,7 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

Коментар на бранша

От Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ) за трети път представят своето виждане по въпроса, като предложенията им са следните:

• Да отпадне изискването за плодовитост при кравите млечно направление, участващи в развъдни програми;
• Да отпадне модуларната ставка.

Те приемат изискването за доказване на производство и реализация на 4000 кг мляко от крава. Но ако другите техни предложения не бъдат одобрени, като резервен вариант те са съгласни на 4000 кг мляко от крава или 2000 кг мляко от крава и 0.2 броя животни, продадени със съответните документи.

От Обединени български животновъди (ОБЖ) пък предлагат да отпадне изискването животните да се задържат 80 дни след последния срок на заявяване. Според тях това е дълъг период от време и фермерът трябва да има право да замести реализирани/погубени/загинали и т.н. с други животни. Единствено условие може да бъде да се запази броят на заявените животни, което да бъде валидно за абсолютно всички мерки за животни по обвързаната подкрепа. 

От ОБЖ също са категорични, че трябва да отпадне модулираната ставка, която определят като „неправилна и дискриминационна по отношение на хора, които се развиват в правилната посока и са напреднали през годините с хиляди препятствия и кредити, обезпечени в повечето случаи с цялото имущество, с което разполагат“.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg