В рамките на още седмица България ще обработи окончателните резултати за нанесените щети върху българските производители от кризата с Ешерихия коли, която беше установена в няколко страни от ЕС. Общо документи за обезщетение са подали 96 родни производители.

В България съществуват две възможности за обезщетение заради Ешерихия коли. Първата се прилага за тези, които са оттеглили произведени и нереализирани количества зеленчуци от пазара, а втората е за небране на реколта.
За обезщетения при оттегляне от пазара, плащанията са на тон нереализирана продукция, а именно:
-240 евро на тон краставици, гледани на закрито
-332 евро на тон домати, гледани на закрито
-444 евро на тон пипер гледан на закрито
-389 евро на тон салати, гледани на открито или закрито
-296 евро на тон тиквички, гледани на открито или закрито

За небране на реколта плащанията са фиксирани на хектар:

-1728 евро за хектар краставици, гледани на закрито
-2988 евро на хектар домати на закрито
-999 евро на хектар пипер на закрито
-875,25 евро на хектар салати на открито или закрито
-1332 евро на хектар тиквички, гледани на закрито или открито.

Финансовата помощ бе отпусната с регламент на ЕС за предприемане на извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодове и зеленчуци в общността. То е с компенсаторен характер и има за цел да обезщети земеделските производители за количествата нереализирана реколта от домати, салати, краставици, сладък пипер и тиквички за прясна консумация.

До 18 юли България трябва да уведоми Европейската комисия за количествата зеленчуци, изтеглени от пазара и за размера на площите, за които са предприети операции по небране на зеленчуците.

В зависимост от количествата и площите, които страната ни докладва, както и от данните за останалите страни-членки, ЕК ще реши дали да приложи коефициент за намаление на помощта за всички държави-членки, ако заявените средства надхвърлят бюджета от 210 милиона евро, предвиден за общността.