Националният статистически институт (НСИ) представи индексите на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 година. Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. намалява с 11.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и нараства с 2.7% спрямо 2013 година, показват данните на НСИ.

 

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 19.2%, а от животновъдството – с 2.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция през първото тримесечие на 2014 г. отбелязват увеличение с 2.7%, като в растениевъдството те са по-високи с 2.9%, а в животновъдството - с 2.5%.

 

Спрямо същото тримесечие на 2013 г. по-ниски са цените на меката пшеница - със 17.8.%, на царевицата - с 28.8%, на ечемика - с 34.0%, на слънчогледа - с 29.3%, на зелето - с 36.2%, и на ябълките - с 20.2%. В животновъдството по-ниски са цените на свинете - с 6.1%, на пилетата - с 5.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 21.3%.

 

По-високи са цените на кравето и овчето мляко - съответно с 10.0 и 4.6%. По-високи спрямо 2013 г. са цените през първото тримесечие на 2014 г. на меката пшеница - с 9.7%, а по-ниски на царевицата - с 2.7%, и на ечемика - с 2.5%. В животновъдството по-ниски са цените на свинете - с 2.9%, на пилетата - с 9.2%, и на кокошите яйца за консумация – с 3.6%. По-високи са цените на кравето мляко - с 12.1%.

 

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. е с 3.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.5% спрямо 2013 година. Спрямо съответното тримесечие на 2013 г. по-ниски са цените през първото тримесечие на 2014 г. на минералните торове – с 14.8%, и на фуражите - с 14.5%.

 

По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 18.5%, на препаратите за растителна защита - с 2.5%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 3.6%. Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2013 година - цените на минералните торове през първото тримесечие на 2014 г. са по-ниски с 13.4%, а на фуражите - с 10.9%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!