Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомни на всички одобрени заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, че в срок до 14 февруари трябва да валидират своите графици за датите на доставка, като това става чрез създадената онлайн платформа. 
 
Допълнителният прием по двете училищни схеми се проведе между 17 и 21 декември 2018 г., а списъците с одобрените кандидати са публикувани на страницата на ДФЗ. 
 
Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да изготвят и да представят съвместен график в съответствие с броя на доставките от всеки от тях, съгласно издадените актове за одобрение. 
 
Валидирането на съвместен график за доставка е задължение и на двамата одобрени доставчици. В случай, че то не бъде изпълнено, ДФЗ ще пристъпи към оттегляне на одобрението в съответствие с разпоредбите на чл. 15а, ал. 2 от наредбата, допълниха от Фонда.
 
При изготвяне на съвместния график от двама одобрени доставчици по схемите трябва да се спазва изискването за извършване на не повече от 10 доставки по схема общо и от двамата доставчици на месец. Освен това не бива да се припокриват дати на доставки за едно и също учебно заведение по една и съща схема от двамата. 
 
Продължават да важат изискванията за доставка на поне четири вида плод и поне една доставка на прясно мляко месечно за учебно заведение, допълниха от фонда.