Един от водещите университети в Обединеното кралство откри нов център за иновации в областта на млечните продукти, разширявайки вече съществуващите съоръжения. Делото е на университета в Нотингам, който се занимава с изследвания в областта на здравето, храненето и продуктивността на млечните крави, съобщиха от Центъра за иновации и постижения в животновъдството (CIEL).
 
 
Намерението за новия център е да предложи най-новите изследователски технологии, които целят да улеснят процесите, свързани с млечните продукти, контрол на маститите, антимикробна резистентност, ефективност на фуражите, екологични емисии и роботизирането. Центърът е открит в университета Sutton Bonington и е на стойност 6 млн. паунда.
 
Роботизирани доилни машини
Новото съоръжение ще увеличи размера на сегашното млекопроизводство на университета от 240 на 360 крави и ще бъде съсредоточено върху 4 основни области на изследване. В центъра ще се използва нова технология – роботизирани доилни машини.  
Устройствата ще позволят да се изследват до 100 млечни крави и юници. С това учените ще могат да изследват ефекта от редица диети върху производството и състава на млякото, приемането на фуражи и промяната в живото тегло. 
 
Технологии за превенция към заболяванията и хуманно отношение
Нова сграда ще бъде фокусът върху възникващите технологии за предотвратяване на болести и подобряване на благосъстоянието на кравите. Уникалното гъвкаво жилищно настаняване ще събира по 2 групи от около 30 животни. То ще позволи на изследователите да оценят въздействието на околната среда върху здравето, продуктивността и физиологията на млечни крави. 
Устройствата ще позволят да се изследват до 100 млечни крави и юници. 
 
Европейски център за млечните крави
Новото съоръжение е част от Центъра за иновации и постижения в животновъдството (CIEL), който обединява 12 научноизследователски института от световна класа, създаващи най-голямата европейска научно-изследователска група в Европа.