Продължава поевтиняването на яйцата през последните месеци, стана ясно от седмичния анализ, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Средните цени на едро и на дребно на яйца за директна консумация в края на май са около или малко под нивата от предходната седмица, което се обяснява с високо предлагане на пазара.
 
Яйцата с размер М се предлагат на едро на цени от 0.13 лв./бр. (Добрич) до 0.26 лв./бр. (Русе). Седмични колебания на стойностите има в седем области. При всичките е налице понижение с 0,01 - 0,04 лв./бр., като най-чувствително е в Смолян. Средната цена на едро за страната се задържа на ниво 0.20 лв./бр. 
 
През последната седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги се понижават с 0.01 лв./бр. до 0.25 лв./бр. за размер M и 0.28 лв./бр. за размер L.  Към края на май средната цена на едро на яйца с размер М е с 0.02 лв./бр. под нивото отпреди един месец.
 
При предлагането на дребно също се отчита поевтиняване в рамките на едномесечния период. Средно за страната цените на яйца с размери М и L в големите търговски вериги се понижават съответно с 0.01 лв./бр. и 0.02 лв./бр. на месечна база, а тези в по-малките магазини - с по 0.03 лв./бр. и за двата размера.