Националната жътвена кампания за тази година ще бъде официално открита с тържествен ритуал в Плевенско. Събитието е запланувано за 1 юли, от 11:00 часа, съобщават организаторите от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Организират Фестивал на жътвата в Тервел

Домакин е Националната асоциация на земеделските арендатори в град Плевен, а мястото – землището на град Славяново. 

Поканени на събитието са министърът на земеделието проф. Христо Бозуков, неговият заместник Явор Гечев и новият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ Борис Михайлов. 

Заедно с Жътва 2021 управителният съвет на НАЗ ще направи и традиционното зажънване на ръжта по европейския проект „Хляб на мира“. В тази инициатива се включват дванадесет държави от Централна и Източна Европа. Нейното начало е дадено преди 9 години, като добитата ръж от полето около Помирителната църква в Берлин е изпратена до всяка държава участничка. 

НАЗ е официален партньор по Проекта за България от самото му начало. Традиционно всяка година представител на Асоциацията от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта.