Изграждането на единна информационна база данни за биологичното производство е в напреднал етап, обяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.
 
 
Целта е да се осъществи по-ефективен и качествен контрол, както и прозрачност в работата на контролиращите лица в сектора на биологичните продукти и биохраните. Нови възможности за това даде приетият окончателно от Народното събрание на 13 декември тази година закон за изменения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. 
 
„Всъщност тук акцентът е това, което е добре и за бранша - измененията, които сме предложили във връзка с биологичното производство. С тях имаме за цел да въведем допълнителни изисквания както за контролиращите лица, така и за производители, преработватели, търговци на биологични продукти и биологични храни“, коментира пред журналисти зам.-министър Кръстева.
 
Тя уточни, че новата информационна система, предвидена от закона, ще обединява производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство. 
 
„И в момента имаме база данни, но целта на тази информационна система е събиране на всички данни на едно място. Това ще даде възможност и за по-добър обмен на информация между институциите, които имат отношение към контрола на биологичното производство и ще даде възможност за проследяване, идентификация, наложени мерки и санкции в този сектор“, обясни Вергиния Кръстева.