Мандра от Пловдивско ще бъде наказана с отнемане на разрешителното за заустване на отпадъчни води, заради многократно замърсяване на река Черна. Това съобщиха от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив.

БАБХ: Засиленият контрол остава и за Гергьовден

Предприятието за производство на млечни продукти, намиращо се в село Маноле, е собственост на „Млечни продукти” ООД, град Пловдив, допълниха от екоминистерството.

В рамките на по-малко от два месеца са постъпили множество сигнали за замърсяване на реката. Те са получени от медиите и от жители в населеното място. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив е извършила пет проверки в периода от 3 март досега.

При извършените инспекции и анализи на водни проби е установено незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятието, превишаване на емисионните ограничения и замърсяване на река Черна с биогени - азотни и фосфорни показатели.

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите към момента са в ход две административно-наказателни процедури.

РИОСВ – Пловдив е издавала наказателни постановления на дружеството и през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4 000 и 5 000 лева.

Дадено е предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на второ стъпало за пречистване.

Освен това РИОСВ – Пловдив е сезирала Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за установено освобождаване на суроватка като остатъчен продукт от производствения процес на дружеството в околната среда, за да се предприемат действия от компетентния орган.

Пловдивската екоинспекция ще уведоми и прокуратурата за установените случаи на замърсяване на река Черна.