Епидемията от Високопатогенна Инфлуенца А по птиците (ВПИП), през 2020 – 2021 г. е една от най-опустошителните такива в Европа, се констатира в анализ на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

Данните сочат, че през този период са докладвани общо 3 555 докладвани случаи на и около 22 400 000 засегнати птици в 28 европейски държави. Между 24 февруари и 14 май 2021 г. по-голямата част от откритите случаи при домашни птици са докладвани от Полша, където са възникнали 297 огнища в гъсто населена област от домашни птици за кратък период от време, последвана от Германия със 168 огнища. 

„От февруари до април 2021 г. в Северозападна Европа се наблюдава втори пик на смъртността при дивите птици, свързана с вируса. Наблюдаваната по-дълготрайна устойчивост на Инфлуенца А при дивите птици, сравнена с предходните години, може да доведе до продължаване на риска за младите диви птици и бозайници, както и за навлизането на вируса в птицефермите, отчитат анализаторите. 

У нас, в периода 23 ‒ 26 април 2021 г. е потвърдено за огнища на ВПИП A(H5N8) в две големи стопанства за кокошки носачки, намиращи в областите Пловдив и Хасково. Повишената смъртност в стопанствата поражда съмнения и по-късно е съобщено за 21 660 смъртни случаи в двете стопанства (от съответно 39 950 и 43 000 общ брой отглеждани птици). Източникът на инфекция в стопанствата не е бил определен към момента на публикуване на доклада.

До момента в Европа и Русия са идентифицирани 16 различни генотипа на вируса, което предполага висока склонност на тези вируси да се реасортират. Вирусите, характеризирани до момента, запазват предпочитание към рецептори от птичи тип. Въпреки това се отчитат еволюционни процеси, които може да доведат до опасност от засягане на бозайници, включително и на хора.

Анализаторите изтъкват, че в сравнение с епидемичния сезон 2016 ‒ 2017 г., при настоящата епидемия от инфлуенца A в Европа огнищата са продължили по-дълго при домашните и дивите птици. Данните сочат, че няколко огнища в личните стопанства или индустриалните птицеферми са били свързани с националната или вътреобщностната търговия с живи домашни птици, заразени с вируса. Поради това се препоръчва по-добра осведоменост на земеделските стопани, да продължат да прилагат строги мерки за биосигурност, да наблюдават и уведомяват за увеличаване на дневната смъртност и спад в производствените параметри. 

Надзорът при бозайниците и хората трябва да бъде засилен, особено в областите с висока циркулация на вируса или където е наблюдаван вирусът с маркери за адаптиране към бозайниците. Това би улеснило ранното идентифициране на случаите на предаване на вируса от птици на диви или домашни бозайници и/или хора, а впоследствие и между хората”, пише още в анализа на ЦОРХВ. Целият текст може да видите тук.