В края на месец октомври вицепремиерът Томислав Дончев представи Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Той обединява проекти, които България трябва да защити в Брюксел и съответно да получи европейско финансиране.

„Напоителни системи“: Никога не сме имали годишна такса за вода за напояване

В този план място са намерили и два проекта, предложени от Министерството на земеделието. Всъщност проектите са били три, но единият не е стигнал дори до обсъждане, коментира земеделският министър Десислава Танева в телевизионния ефир.

„Първият проект, който се прие, е изцяло в национален план възстановяване и рехабилитация на инфраструктурата на „Напоителни системи“. Това би увеличило с близо 70% площите за напояване и би улеснило достъпа на още повече земеделци до вода за напояване“, обясни земеделският министър.

Десислава Танева: „По проекта за напояване все още текат работни срещи. Това, което ние сме предложили, е бюджет от близо 900 млн. лв.“

Вторият проект, който също е одобрен от МС и влезе в дебата, е за дигитализация в земеделието.

„Предлагаме възможността за предоставяне на ваучери на земеделските производители за дигитализация на техните стопанства. Това би ни дало качествено ново ниво на администриране, контрол и управление в земеделието“, убеден е агроминистърът.

Онлайн консултациите по проектите продължават. До края на ноември всеки може да изпрати становището си по Националния план, който си има и специален интернет портал. Основните му стълбове са 4 – „Иновативна“, „Зелена“, „Свързана“ и „Справедлива“ България. Общият бюджет ще включва 16,7 млрд. евро от следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и 12,2 млрд. евро от инструмента „Следващото поколение Европейски съюз”.