По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през 2019 г. са оторизирани общо 1 693,8 млн. лв. от европейския фонд и от националния бюджет. По ПРСР са разплатени 844,3 млн. лв. за същия период.

Министърът: Ще има електронен контрол за справедливо разпределение на субсидиите

Това става ясно от Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2020 г., който Министерският съвет прие на редовното си заседание. В него ресорното министерство прави равносметка за предходната 2019 г. и дава прогнозни данни за настоящата 2020 г. За момента обаче не откриваме документа, качен на страницата на ведомството.

За една година аграрният отрасъл бележи ръст от 4,1 %. Брутната добавена стойност (БДС) за 2019 г. е близо 3,9 млрд. лева по текущи цени. 

Предварителните данни за тази година обаче показват друга тенденция. През първото тримесечие на 2020 г. БДС нараства с 0,7 % на годишна база, а през второто тримесечие се свива с 2,1%. 

„Това говори, че през този период аграрният отрасъл остава по-слабо засегнат от кризата с пандемията от COVID-19 спрямо други сектори на икономиката“, убедени са от ресорното министерство.

През 2019 г. износът на селскостопански стоки е нагоре с 11,2% спрямо предходната година. Положителното салдо в аграрната търговия нараства с 3,5% на годишна база, до близо 1,1 млрд. евро. 

На фона на убийствения внос, от който фермерите се оплакват от години, се оказва, че предварителните данни на земеделското министерство за първото полугодие на 2020 г. сочат с 30,1% по-голям нетен износ на аграрни стоки спрямо година по-рано. Той се изчислява на 475,3 млн. евро.