Не можем да правим пропорцията между ставките все едно някои са по-засегнати от други. Затова най-разумно и коректно е да ги изчислим на животинска единица. Така Стоян Чуканов, председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ), коментира предложените ставки за различните сектори по Ковид мярката.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

От Министерството на земеделието са направили калкулация какви биха били ставките, ако се спази правилната пропорция. По спомени на Чуканов излиза, че за млечното говедовъдство ставката би трябвало да бъде около 84 лв., а за месодайното – от порядъка на 70 лв. При овцевъдството би се получила много по-голяма разлика, като за овцете, които не са под селекционен контрол, остават по 10 лв. 

„Не трябва да откриваме топлата вода. Има си пропорция животинска единица. Заради това, че беше направен компромис преди година, не трябва прецедентът да го превръщаме в правило“, категоричен е говедовъдът. 

Стоян Чуканов: С така предложените индикативни ставки "наказваме" основно говедовъдството и биволовъдството.

Друг проблем е разделянето на бюджета от 72 млн. лв. поравно за растениевъдство и животновъдство. Доводът на ресорното министерство е, че животновъдите получиха de minimis от 22 млн. лв. през февруари, което според Чуканов не е основателно.

„Това, че намесваме de minimis в Ковид мярката и започваме да вадим някакви бюджети и да правим странни сметки, изобщо не е правилно. Излизането с аргумента на вас ви дадоха в началото на годината, не е коректно“, категоричен е браншовият представител.

Важно е също да бъде ясно по коя база данни ще става разпределението на парите. Засега условието, предложено от МЗХГ, е кандидатите да са подали заявление за директни плащания за Кампания 2021, а на подпомагане да подлежат животните, получили субсидии за Кампания 2020.

„Като се откриха едни липси с виртуални животни, тези хора трябва ли да получат пари? Пак стигаме до контрола. Да, те са ги заявили, но реално при проверката ги няма. А какво правим с хората, които са увеличили бройката през 2021 г.“, пита Чуканов.

Той определя консултативния съвет на двата сектора заедно като неудачен и неуместен

„Вчерашният модел беше изключително неподходящ за обсъждане на каквото и да било. Създават се конфликти, които не бива да се подклаждат по никакъв повод. На всички ни е трудно, но този, който формира правилата на играта, трябваше да го прецени предварително“, категоричен е Чуканов, а ние се надяваме ръководството на Министерството да вземат предвид неговите думи.