Вече на няколко пъти ви запознахме с 9-те екосхеми, които Министерството на земеделието предлага да се изпълняват доброволно, за да получите допълнително подпомагане след 2023 г. В този пакет обаче животновъдите реално могат да се възползват от само две и то ако отговарят на определени условия, подчертават Обединени български животновъди (ОБЖ).

 

По техни думи голяма част от сега предложените екосхеми са проектирани директно за подпомагане за бенефициенти, които са ползватели/ собственици на обработваеми площи, засети с култури, но не и за ползватели на пасища и собственици на пасищни животни. 

Ако един животновъд няма сключен договор с контролиращо лице за биологична продукция (раститeлна или животновъдна) по първите две схеми от предложения пакет, той директно отпада от участие в тях. 

И единствената схема, от която могат да се възползват за плащане на площ по-голям брой животновъди, е предложената Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (ПЗП). 

Затова от браншовата организация предлагат две отделни екосхеми, по които стопаните да кандидатстват с лекота чрез това, което имат като потенциал във фермите си – оборския тор и животните:

•    Екосхема за естествено наторяване на пасищата, която може да бъде използвана и като добавка за зелено плащане в директните плащания на площ към пасища, мери и ливади, ползвани от животновъдите; 
•    Екосхема за използването на оборския тор чрез директно внасяне в пасища, мери и ливади след ферментация.

Отделно от ОБЖ предлагат още в Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал да се разработи направление „Използване на оборския тор – твърда и течна фракция, за подобряване на буферността, физичните и агрохимичните свойства на почвите върху обработваеми земи, пасища, мери и ливади“.     

„Вместо да се обременяват животновъдите да разполагат с т.нар. торови ями и специализирани съоръжения спрямо отделеното количество тор от броя животни във фермата, те да могат спрямо използваните и поддържани от тях пасища, мери и ливади да се възползват от директно внасяне на тора. 

Или да могат да използват ивици покрай пасищата и ливадите за престояване на тора и след необходимото му време за ферментация (преврял тор) да се внася в пасищата, мерите и ливадите. Може специално за тази мярка да бъдат разписани дейности по опазване на тревните площи (ПЗП) и добро управление“, аргументират се от ОБЖ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg