Руският център за качество и стандартизация на лекарствени средства за животни и фуражи (ФГБУ «ВГНКИ») и лабораторията на НИИ по антимикробна химиотерапия на Министерство на здравеопазването на Русия подготвят създаването на „Карта на резистентността към антибиотици“, съобщава ROSNG.

Как в Канада се справят с резистентността на плевелите?

Визшето учебно заведение е автор и куратор на проекта.

Картата представя в удобен и нагледен вид данни от последните 20 години, свързани с устойчивостта на клинично значими бактерии и техните подвидове. Също така от нея може да разберете кога и от какви страни на територията на Русия са попаднали устойчиви патогени.

По думите на авторите, подобни системи днес няма дори в САЩ и страните от ЕС.

Вече всеки, който се интересува от темата, може да разгледа сайта на проекта.