Съгласно Закона за храните всяко превозно средство за транспортиране на храни, посочени в закона, трябва да се движи със специален стикер. Условията и реда за неговото издаване се регламентират с Наредба, чийто проект е публикуван за обществено обсъждане до 8 февруари.

С хиляди евро: Помагат за продукти със специфичен характер

Стикерът се издава от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по седалището на бизнес оператора. Заплаща се и такса съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Стикерът съдържа задължително:

1. текст „Транспортно средство за храни“;
2. специален знак, с формата на логото на БАБХ;
3. уникален регистрационен номер;
4. буквено означение „Ж“ и „Х“ с възможност за отбелязване на една от буквите.

Стикерът се ползва еднократно и ако се направи опит да се отстрани, се уврежда. Поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло. Когато става дума за ремаркета, мотоциклети, мотопеди и други превозни средства без кабина на водача, лепенката се прави от траен и устойчив материал и се поставя отзад, по възможност близо до регистрационния номер.

За изработването на стикерите Агенцията по храните възлага обществена поръчка. До 1 месец след като Наредбата влезе в сила, БАБХ ще организира провеждането на такава процедура. 

Номерът и датата на издаване на стикерите се вписват в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните.

В срок от 1 месец директорите на ОДБХ осигуряват служебно предоставянето на стикерите за регистрираните до момента транспортни средства. Важно условие е да бъде заплатена съответната такса.

Такъв стикер не е нужен за транспортирането на храни, които не се споменават в Закона за храните. Това важи и за превозни средства на бизнес оператор с храни, регистрирани от орган на друга държава, или за превозни средства, които минават транзит през нашата страна.