Повече от 2/3 от прашеца, който медоносните пчели събират и носят в кошерите си, е замърсен с коктейл от до 17 различни токсични пестицида, съобщиха от „Грийнпийс”.
 
 
Проучването включва повече от 100 проби от 12 страни, като в тестовете са открити 53 различни химикала от инсектициди, акарициди, фунгициди и хербициди.
 
„Това проучване на замърсения прашец разкрива непоносимото бреме, на което са изложени пчелите и други жизненоважни за нас опрашители – коктейл от токсични пестициди,“ коментира Матиас Вютрих, водещ на кампанията екологично земеделие на „Грийнпийс“.
 
 
Тестовете доказват високи концентрации и широка гама фунгициди в прашеца, събран от лозови масиви в Италия, широкоразпространена употреба на инсектициди, които убиват пчелите, в прашец от полята в Полша, наличие на DDE - токсичен биоакумулиращ пост-продукт на забранения DDT, и на нервопарализиращия за насекомите тиаклоприд от групата на неоникотиноидите, намерени в много от пробите от Германия.
 
 „Това е още едно доказателство, че има нещо фундаментално грешно в съществуващия земеделски модел, който е основан на интензивната употреба на токсични пестициди, широкоразпространени монокултурни реколти и корпоративен контрол на земеделието, налаган от няколко световни компании. Проучването показва нуждата от основна промяна към екологично земеделие“, коментира Вютрих.