Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е започнала засилено наблюдение над пратките с месо, които пристигат в България от полски производител, в чиято продукция е откривана салмонела.

Как пилешко месо със салмонела влезе на нашия пазар?

Всички пратки от бизнес оператора, които влизат в страната, ще бъдат подложени на лабораторен анализ за салмонела, съобщи пресцентърът на Агенцията по храните.

Причината за засиления контрол да зачестилите нотификации по Европейската система за бързо известяване RASFF за замърсяване на птиче месо от полски производител със салмонела.

БАБХ е отправила запитване до полските компетентни власти за евентуални допълнителни мерки, които те предприемат спрямо предприятието.

Агенцията е поискала и методическа помощ от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) за препоръки за подобряване на ефикасността на прилаганите мерки. 

БАБХ: От началото на годината по Системата за бързо съобщаване на храни и фуражи са получени 168 нотификации за наличие на Салмонела в птиче месо от Полша. Засегнати са различни държави членки на ЕС - Белгия, Италия, Германия, Холандия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Естония, Финландия, Хърватска, Чехия, Франция, Словакия, Великобритания, Румъния, Унгария, България, Норвегия, Словения, Австрия, Испания, Гърция, Кипър. Нотификациите, в които България е засегната страна, са 16 на брой. 

Първото предпупреждение е получено още през месец март тази година, като до края на месец октомври нотификациите са станали шест. За периода от 29.10.2019 г. до момента са получени десет съобщения по системата.

Във всички нотификации за месец ноември е посочен един и същ полски производител. Всяка нотификация се отнася за конкретни партиди, а получатели в България са различни компании, които се занимават с преработка и търговия. 

От Агенцията по храните твърдят, че по всички случаи са предприети мерки незабавно след получаване на информацията, че България е засегната страна.

В рамките на 24 часа са извършвани проверки на място в обектите и е правено пълно проследяване на засегнатите партиди. Уведомени са били и всички клиенти, закупили от такова птиче месо, а наличните количества на пазара са били възбранени.

Предприятията, преработили замърсена суровина, извършват допълнително почистване и дезинфекция. 

Проверките на агенцията са установили, че голяма част от месото е било предназначено за термична преработка, а салмонелните бактерии се унищожават при температурна преработка.