Пропуски в постоянното прилагане на мерките за биосигурност и в рутинния лабораторен контрол на заболяванията Салмонела и Инфлуенца – това са основните слабости, които ветеринарните власти са открили при проверка на птицевъдните обекти в страната.

Готови са новите биомерки за животновъдните обекти

В периода от 27 септември до 18 октомври Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) провери 538 птицевъдни обекта на територията на цялата страна.

Проверките бяха насочени към спазването на изискванията за биосигурност и правилното изпълнение на пробовземането. Те са част от Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите.

БАБХ: „Над 85% от проверените ферми отговарят на правилата. За останалите са издадени 4 акта и 50 предписания на стопаните.“

Всички ферми, в които има пропуски и на които е връчено предписание или акт, ще бъдат повторно проверявани.

Програмата за надзор на болестта Инфлуенца по птиците се прилага от БАБХ целогодишно. Срокът за вземане на проби в стопанство за домашни птици трябва да съвпада със сезона на производство. Изследват се и дивите птици, за да се пресече пътят на вируса към стопанствата и дворовете.