Темата за ESG нашумя повече през последната година. Какво обаче означава това за фермерите, обсъдихме в уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: По-зелени и умни" с Мария Христова, експерт и Албина Ясинская, собственик на биоферма "Розино".

"Това не е нова регулация или нова концепция. Тя съществува още от 2004 г. Но досега тя засягаше финансови институции, банки, застрахователни дружества и публични компании. 

ESG не е нещо ново. ESG е регулация, стандарти, критерии, набор - 12 на брой, които имат три стълба екологичен, социален и управленски. В рамките на тези 3 стълба, след като се направи оценка на земеделското стопанство или преработвателното предприятие, се дава оценка до колко тази компания е устойчива", обясни Мария Христова.

И докато повечето земеделски стопани свързват това дали едно стопанство е устойчиво с икономическите показали, говорейки за ESG нещата се различават.

"Всъщност отговорът на този въпрос - дали една компания е устойчива, дава информация как даденото стопанство опазва околната среда и какво прави за нея, както и за обществото", конкретизира Мария Христова. 

Стратегията за ESG не е еднократен процес, напротив тя изисква в конкретен момент да се оцени текущото състояние на стопанството, положителните практики, които се прилагат и визията за устойчиво развитие.

"ESG ще засегне косвено земеделските стопанства, защото ще се търсят доставици (земеделски стопанства и преработвателни компании), които могат да покажат изпълнението на някои от тези стандарти.

Никой от БАБХ или МЗХ няма да дойде и да проверява дали имате такава стратегия или не. Това, което е същината е какви практики се изпълняват на ниво земеделско стопанство и може ли този земеделски стопанин да договаря с по-големи компании и съответно да има ползи от това.

Ползите са основно в две насоки - да намери нови партньори. Пазарът ще иска устойчиви стопанства и това се очаква в следващите години. От друга страна банките и техните регулатори отпускат финансиране, т.е банките ще отпускат кредити и финансиране в по-облекчени условия на стопанства, които могат да покажат, че полагат усилия за опазване на околната среда или пък за обществото", заключи Мария Христова.

Албина Ясинская пък даде примери от практиката. Ферма „Розино” е създадена през 2012 г. Всички материали са естествени и рециклирани, а отпадъците компостируеми. С пермакултурни методи се създават трайни насаждения, подобряват се ниви, ливади и пасища. Започват с една крава и двойка биволи, за да достигнат до общо 130 животни.

Целият уебинар гледайте само в Агри.БГ

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg