Мерките, по които животновъдите ще могат да кандидатстват по Първи стълб в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) бяха обсъдени на среща между бранша и земеделското министерство. 

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Общо пет примерни мерки представи зам.-министър Явор Гечев, по време на първия кръг от работни срещи между представителите на животновъдния сектор и аграрното ведомство, информира Симеон Караколев от НОКА на страницата си във Фейсбук.

“На този етап се очертават пет мерки, по които животновъдите ще могат да кандидатстват. Задължително условие обаче ще бъде наличието на земя. Това за нас означава, че промяната в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), в частта за пасищата, е задължителна!”, написа Караколев.

Ето и как ще изглеждат примерните мерки в новата ОСП, представени от експертите:

1. Екстензивна паша;
2. Управление на оборския тор;
3. Поддържане на буферните зони;
4. Поддържане и възстановяване на почвения потенциал;
5. Биологичното разнообразие и ландшафтна инфраструктура.

 

По последната мярка няма да се изисква правно основание и ще се работи чрез предварителен слой, в близост до животновъдния обект на съответния стопанин.

По време на срещата зам.-министър Крум Неделков е представил пред овцевъдите ново предложение за агроекологична мярка по Втори стълб на ОСП. Тя ще бъде свързана с по-малко метанови емисии от животновъдството. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg