Две събития от този месец ни дават много по-ясна представа какво да очакваме за бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП), който Европейската комисия ще предложи в края на май 2018 г. за следващата многогодишна финансова рамка (МФР), пише проф.Алън Матюс.
 
 
Разбира се, предложението на ЕК е само началото на преговорите за МФР, уточнява той. В крайна сметка рамката трябва да бъде одобрено единодушно от всички държави-членки - от техните национални парламенти (като се включат и решенията за собствените средства), а също и от мнозинството в Европейския парламент. Много неща може да се случат между първоначалното предложение и окончателното решение на Съвета на министрите.
 
Двете събития бяха речта на еврокомисаря по бюджета Гюнтер Йотингер на срещата в Брюксел, в която той представи своя подход към проекта за МФР, и неговите коментари, които последваха представянето на идеите му.
 
 
 
Комисарят Йотингер заяви, че очаква съкращения на средствата от 5 до 10%, както в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така и в рамките на кохезионното финансиране.
 
Според последвалите коментари, добрата новина за селскостопанския сектор е, че бюджетът на ОСП ще получи широка подкрепа в номинално изражение, така че резултатът ще бъде същият, както при настоящата МФР. Или, казано по друг начин, сега изглежда малко вероятно бюджетният натиск ще стане двигател за големи промени в ОСП през следващия период.
 
Тези, които се интересуват от основното послание на тази публикация, могат да не четат повече, отбелязва експертът. Той обаче се опитва да изследва в детайли някои „по-досадни подробности“, които произтичат от коментарите на Йотингер.
 
Зад очевидното противоречие в посланията за помощите за земеделието се крие фактът, че преките плащания, които съставляват повече от 70% от бюджета на ОСП, не се индексират спрямо инфлацията. Те са фиксирани в номинално изражение и по този начин попадат в реално изражение в МФР, като се има предвид, че ЕК поема инфлация от 2% всяка година.
 
Само по себе си това означава, че в следващата МФР бюджетът на ОСП ще намалее реално с над 5%, дори ако разходите по стълб 2 се поддържат постоянни в реално изражение и без да се намаляват номиналните суми за първия стълб, пише Алън Матюс.
 
Бюджетните параметри на Йотингер
 
Според Алън Матюс, основните моменти в подхода на комисар Йотингер към следващата МФР са следните:
 
• Новата МФР ще бъде пак за седемгодишен период, към петгодишни ще се премине след това.
 
• МФР ще трябва да се справи с два основни финансови дефицита. Единият е свързан с намаляването на приходите, причинено от излизането на Великобритания от ЕС, а тя е основен нетен вносител на бюджета на Съюза. Вторият се отнася до разходната част във връзка с необходимостта от финансиране на нови приоритети, които не са предвидени в МФР.
 
• Финансовият дефицит, свързан с Brexit, се оценява на 13 млрд. евро годишно. Йотингер предлага сумата да се покрие 50% чрез икономии от съществуващи програми и 50% от "свежи пари" от останалите държави-членки на ЕС-27. Това ще изисква допълнителни 6,5 млрд. евро годишно допълнителни вноски.
• За новите приоритети Йотингер предлага тези средства да бъдат финансирани с 20% чрез спестявания от съществуващи програми и 80% от "свежи пари" от останалите държави-членки.
 
• Предложените от държавите-членки вноски за нови програми – за бежанци, борба с тероризма, сигурност и отбрана, ще бъдат около 10 млрд. евро годишно, което предполага, че общите разходи за тези нови приоритети ще възлизат на 12,5 млрд. евро.
 
 
Снимка: pixabay.com
 
• Възможно е да се направят очакваните икономии от традиционните политики в размер на 6,5 млрд. евро годишно, за да се покрие недостигът от Brexit плюс още 2,5 млрд. евро, които да бъдат пренасочени към нови приоритети (това е 20% от общите разходи за нови приоритети от 12,5 млрд. евро). Така общо се спестяват 9 млрд. евро годишно. Очаква се разходите за нови приоритети да възлизат на 12,5 млрд. евро. Това предполага сравнително малко увеличение на общия размер на МФР - с около 3,5 млрд. евро годишно.
 
• Делът на ОСП и на политиката на сближаване ще се понижи от около 35% всяка в настоящата МФР до около 30% в следващата МФР. Орязването ще бъде "разумно" - вероятно от порядъка на 5-10%. Въпреки това, няма да има съкращения нито в хоризонталните изследвания след 2020 г., нито в програмите за обмен на студенти и млади хора ERAMUS +.
 
• Комисарят Йотингер поиска от държавите-членки да започнат преговори, веднага щом ЕК публикува предложението си, за да се вземе решение до февруари 2019 г. Това ще позволи на Европейския парламент да одобри МФР преди края на мандата си през март. Реалистичността на този график, разбира се, може да бъде поставена под съмнение, но не може да се отрече, че на комисаря Йотингер не му липсва амбиция.
 
 
Въз основа на тези параметри е възможно да се състави МФР, която отговаря на целите. Това е много спекулативно и приблизително упражнение, но помага да се идентифицират някои от ключовите решения.
 
Вероятно предложението на Комисията за МФР ще защити бюджета на ОСП от допълнителни неочаквани съкращения. Това обаче ще изисква и допълнителни брутни вноски от държавите-членки, които в някои случаи ще бъдат съществени. Ще се наложи и малко увеличение на дела на бюджета на ЕС в брутния национален доход на ЕС-27, смята Алън Матюс.
 
Преговорите за новата МФР няма да бъдат лесни, те никога не са, обобщава експертът.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!