Хесен, провинция в централната част на Германия, планира да изплаща през тази година на своите животновъди премия за паша на овце и кози. Целта на финансовата подкрепа е да се стимулира домашното овцевъдство и козевъдство, казва Йозеф Кох пред изданието Agrarheute.com.

Агроминистерството за виртуалните животни - проверките няма да спрат

Общата сума за пасищен бонус възлиза на 1 млн. евро. Детайлите по финансирането засега се разработват, като съвсем скоро ще бъде оповестен срок за подаване на заявки от страна на животновъдите.

По този начин провинция Хесен планира да осигури подкрепа на малките фермери и да ги задържи в сектор животновъдство. Пример местните власти са взели от Тюрингия и Саксония, където подобна мярка вече дава ефект.

Освен това собствениците на редки местни породи кози и овце ще получават бонуси – на годишна база. За целта ще бъдат заделени около 110 000 евро.

За съжаление, фермерите, които отглеждат овце и кози в Германия, често не могат да припечелят достатъчно, за да преживяват. Цените на месото и вълната са твърде ниски. Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната от федералния бюджет, идва точно на място и се приема с благодарност от животновъдите. Последните не само отглеждат кози и овце за производството на месо, мляко и вълна, но и се грижат за биоразнообразието на земята.

Полуестествените сухи пасища имат огромно значение за опазването на природата, тъй като поддържат високо видово разнообразие и изобилие от растителни видове, в това число такива, които са вписани в Червената книга.

Съгласно редица изследвания пашата на кози и овце може да се смята за най-успешният инструмент за управление, поддържане и възстановяване на биоразнообразието на сухите пасища, които са едни от най-уязвимите среди в Европа. Именно сухите затревени площи поддържат разнообразна и често специализирана флора и фауна.

Косенето и пашата на животни е сред мерките за поддържане на биоразнообразието. Конкретно пашата на овце и кози има преимущество пред косенето, тъй като дребният рогат добитък разхвърля семена, хранейки се на бедни почви. Наедно с това наторява, но умерено. Това е важен фактор, когато става дума за опазване на видовото разнообразие на растителността.