Все повече фермери откриват възможност за развитие чрез регенеративно земеделие. Неговата полза за природата е безспорна. За да се премине обаче от конвенционално към регенеративно земеделие, стопаните имат нужда от знания и опит.

За да им помогнат да направят този нелек преход, от Асоциацията на българските но-тилъри провеждат ежегодни обучения в партньорство с EIT Food - Европейски институт за иновации и технологии. 

Тома Стайков ни разказа повече. 

“Вече трета година правим този проект. Мога да кажа, че става все по-успешен. Имаме около 70 фермера - зърнопроизводители, производители на зеленчуци, на пловоде. Затова включихме и интересни лектори като Иво Тончев от “Близката Ферма”, Филип Харманджиев ... Не говорим само за зърнопроизводство и за едромащабно земеделие. Но се опитваме да провокираме хората да мислят малко повече и за диверсификация.

Защото, това, което ни е на масата са плодове, зеленчуци, животински продукти. Ние искаме да ги провокираме да разнообразяват, да не разчитат само на едно нещо. И това, което виждам е, че те гледат в захлас такива лектори като Филип и Иво, и нещата, за които те говорят”, обясни Стайков. 

Партньорството с EIT Food е ключово.  

“Те са осъзнали, че работата със земеделците и тези хора, които произвеждат - ако щете, суровините и храните, е ключова в това да се промени хранителната верига и индустрия като цяло. Тяхната цел е да подобрят качеството на храната, защото в момента ядем храна, която е много по-бедна отпреди 50-60 години. Така че ние нещо трябва да направим”, добави Тома Стайков. 

EIT Food е най-голямата общност, ангажирана в агрохранителната верига, като в нея участват всички звена от тази верига - от фермерите до търговците на храна. 

Вероника Косин сподели пред камерата ни:  
“Регенеративните практики са фокусирани основно в обновяването на почвеното плодородие и многообразието на микроорганизми в нея. Благодарение на това фермерите имат по-добри добиви, което пък води до добър бизнес. Освен това по този начин работим за биоразнообразието и по-екологичен подход към природата”, обясни тя.

Научете повече от видеото.