Технoлогични решения за поддържане и подобряване на състоянието на естествените ливади и пасища, както и с методите за създаване и използване на временни (сяти) пасищни тревостои, ще научите във видеото от тематичен семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по фуражните култури (ИФК) - Плевен

85 млн. лв. допълнително за земеделие 

„Подобряване състоянието и екологосъобразно използване на естествените ливади и пасища“ е темата на информационния материал, а лектор в него е проф. д-р Анелия Кътова от Института по фуражните култури (ИФК) - Плевен към Селскостопанска академия. В презентацията й са представени и изискванията за оптимална паша.

При спазването им могат да се реализират средногодишно по 750 кг/дка сено или 900 кг/дка сенаж от сенокосите и по 2250 кг/дка зелена маса от пасищните площи, твърди лекторът.

Във видеото ще се запознаете с полезните практики и технологични решения за увеличаване на продуктивността на вашите естествени пасища. Видеолекцията дава подробна информация за многогодишните житни треви и многогодишните бобови треви.

Специално внимание е обърнато и на агротехниката: определяне на площите за затревяване; подготовка на площите за затревяване; обработка на почвата; торене; избор на подходящи треви и тревни смески; сеитба; борба с плевелите.

Във финалната част на лекцията има дискусионна част с въпроси от фермери. Вижте повече във видеото.