Китай е първенец по производството на свинско месо – 57,6 млн. тона годишно, което е с 49% от световното производство на продукта.
 
През последните години Китай увеличава  броя на отглежданите прасета, както и качеството на месото. Страната работи за подобряване на репродуктивните качества и активизиране на угояването на  свинете.
 
По данни на електронното издание DailyGlobal характерно за китайските  породи е добрата млечна продуктивност  и многоплодие, но въпреки това страната се доверява на породи от САЩ и други страни. 
 
Вторият по големина производител на свинско месо е САЩ с 10,5 милиона тона или 9% дял в световното производство. Други големи производители са Германия - 5,5 милиона тона, Испания - 3,5 милиона тона, Виетнам - 3,4 милиона тона, Бразилия - 3,1 милиона тона и Русия - 3 милиона тона.
 
В Европа свинското производство остава стабилно с намаляване на броя на свинете. Това се постига благодарение на нарастването на масата за клане в резултат на подобрената технология на отглеждане, хибридизация и хранене.