От началото на пазарната 2018/19 година до момента, през Пристанище Варна са изнесени 671,3 хил. тона пшеница (в т. ч. 115,4 хил. тона през последната седмица), което е с 2,2% под нивото, отчетено по същото време на миналата година. Сочи анализа на земеделското министерство. 
 
 
При експорта на ечемик и рапица през порта е налице по-значително изоставане на годишна база – съответно с 82,5% и 50,8%, като през последната седмица не са преминавали товари с двете култури. 
 
 
Иначе през последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица.
 
В тази връзка износът на царевица и слънчоглед през пристанището продължава да е в застой за поредна седмица. Независимо от това, общо изнесените количества царевица и слънчоглед през порта от началото на септември 2017 г. до сега бележат ръст от над два пъти на годишна база.
 
 
Успоредно с това към 23 август 2018 г. жътвата на основните есенни култури в страната е почти приключила, като са добити 5 393 хил. тона пшеница, 501 хил. тона ечемик и 456,2 хил. тона маслодайна рапица. 
Продукцията от пшеница, маслодайна рапица и ръж е с между 0,4% и 6,2% под нивата, отчетени по същото време на 2017 г., поради понижение на средните добиви. 
 
При производството на ечемик се наблюдава по-значителен спад (с 19,2%) на годишна база, в резултат от намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив. Единствено реколтата от тритикале надхвърля миналогодишната, със 7%, посочват от министерството.