Продължават изнесените приемни на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Добричка област.

Какво ни казахте: Фермерите си искат субсидиите в срок

На 19 август експертите на Териториалния офис ще се срещнат със земеделски стопани от община Балчик. От 10 ч. ще започне срещата в село Кранево, а от 13 ч. – в село Оброчище. В община Шабла приемните са насрочени за 26 август. Те ще се проведат в селата Крапец и Езерец, съответно от 10 ч. и 13 ч.

Седмица по-късно, на 1 септември, ще стартират срещите с фермери в община Добричка – в селата Гешаново и Карапелит. Изнесените приемни ще продължат до 30 септември. В последния ден на месеца те ще се проведат в община Каварна в селата Челопечене и Белгун. 

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на НССЗ. Всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация за отворените или предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и видовете подпомагане.

Експертите разясняват на място конкретните задължителни изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания или като бенефициенти по мерките от ПРСР.