Местни производители ще се съберат в Добрич, за да представят своите продукти на 27 и 28 март. Организатор на инициативата е Министерството на земеделието. Целта е да се популяризират стоките и продуктите, произведени и отгледани на териториите на местните инициативни групи. 

Родни производители намират прекия път към клиента

За два поредни дни на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в спортна зала „Добротица“ в Добрич. Местните производители ще имат възможност не само да продават своите продукти, но и да организират безплатни дегустации.

Посетителите ще могат да се запознаят както с традиционните за региона храни и напитки, така и със стари занаяти и занаятчийски произведения. Гостите на форума ще опитат месни, млечни, тестени, пчелни и занаятчийски продукти, шоколад, мед, вино и др., които са произведени на територията на местните инициативни групи.  

Изложението има за цел да подпомогне малките и средни производители от селските райони, които освен че ще изложат собствени продукти, ще могат да осъществят контакти с потребителите и да разкажат за качеството, характеристиките и начините на използване на стоката и за самия процес на производството. 

В рамките на изложението ще се проведе и дискусионен форум на тема: „Мястото на традициите и обичаите в живота на местните общности и ролята на ВОМР“, по време на който ще се обсъдят и възможностите за популяризиране на местните храни. Очаква се в него участие да вземат заместник-министър Георги Събев и представители на местните инициативни групи.