Драстично  намаление на броя на свинете с 26% към края на 2022 г. до  511,6 хил. животни, сочат предварителните данни на МЗм,  цитирани от  Центърът за икономически анализи на селското стопанство (CAPA). 

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Тази ситуация ще се отрази върху производството, като по оценки на САРА, то може да се понижи до 72 хил. тона. Според експертите на Центъра свитото вътрешно предлагане, очакваният спад на продукцията в ЕС, по-слабият внос, и инфлационните процеси ще поддържат високи средните годишни цени на едро, около 4,70 лв./тон кланично тегло. 

От началото на февруари цените на тон кланично тегло на свинското месо в ЕС бележат постоянен ръст. Увеличението спрямо предходния месец е  9%, а сравнено със същия период на 2022 г. – с 64%. Повишението се дължи на засиленото търсене при спад на предлаганите количества.

При производството на говеждо и телешко месо в страната през 2023 г. също се очаква понижение до 16,6 хил. тона, заради намаляващото поголовие. Броят на месодайните крави към началото на настоящата година е около 139 хил. броя, спрямо 166,5 хил. броя в началото на 2022 г. Очаква се да продължи спадът на вноса и през настоящата година. Ограниченото предлагане ще движи цените нагоре на средногодишни  равнища около 6,40 лв./кг кланично тегло.

Производството на овче и агнешко месо също ще намалява, като прогнозираното равнище е 9,5 хил. тона. От САРА очакват цените на дребно на агнешкото да бъде около 24 лв/кг.

Само при пилешкото месо се прогнозира производството да остане стабилно през 2023 г. между 105-107 хил.тона. Силното търсене на вътрешния пазар, особено при добър летен туристически сезон, както и концентрацията в производството са причини за оптимистичната прогноза. Пазарни притеснения има по отношение насочването на по-големи количества на европейския пазар от Украйна, където ако този внос надвиши 130 хил.тона ще дърпа цените надолу, смятат анализаторите от САРА.