Поредно изискване към земеделците – да изследват продукцията си за пестициди преди беритба, разпали страстите, още повече че се явява постфактум по време на настоящите проверки, много след като реколтата е събрана и реализирана. 

Премиерът: Предстои разговор за разпределението на средствата в земеделието

Става дума за Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, която е в сила от 01.10.2023 г. Нормативният акт обхваща всички в сектора, а лабораторните анализи ще трябва да се заплащат от производителите. С наредбата се цели синхронизация с европейски регламент, според който всяка държава членка трябва да прилага схеми за самоконтрол на земеделските производители по отношение на качеството на храните, които пускат на пазара.  Чл. 11, ал. 8 от текста гласи: 

За  целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.

 

В регламента обаче не става дума за конкретен брой анализи, култури и прочее. А според нашата наредба всеки земеделец е длъжен да вземе проба от всяка една култура, която пуска на пазара, за пестицидите, които е използвал през последните две години. Фермерите научиха пак по време на проверките това изискване”, коментира пред Агри.БГ Веселина Ралчева от Българска асоциация „Биопродукти” след работна среща по темата между бранша, агроминистерството и Агенцията по храните (БАБХ).

По думите й, въпреки че въпросната наредба е в сила от октомври 2023 г., по време на сегашните проверки на редица производители са искани документи от миналата година - обратно на твърденията, че това не влиза в изискванията на ДФ „Земеделие” при тези проверки.

„Колко семинари, колко информационни дни имаше в хода на кампанията,  защо никой не ни каза за това, попитах на срещата. Отговорът беше: „Как ще ви кажем през лятото, когато изискванията влязоха в сила през октомври”. И твърдят, че не се търсят тези изследвания от фермерите сега”, разказва Ралчева.

Дни преди срещата в Земеделското министерство директорът на Дирекция „Растениевъдство” Петър Кировски заяви пред медиите, че ведомството е наясно, че така разписана наредбата създава напрежение у фермерите и предстои работа по нея. Можете да видите цялото му изказване по-долу. Той обаче подчерта:

„Проверките, които прави инспектората, касаят 2023 г. и наредбата е оттогава, но няма как със задна дата да се прави, затова ние нарочно го разписахме да важи от 2024-та. През 2024-та вече си стои като задължение у фермерите.”

И все пак фактите показват, че на някои производители са търсени анализи от предходни реколти. Такъв е случаят със земеделеца Иван Ченчев. В доклад от проверка на място „Предварителна условност” в стопанството му срещу две от Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) е записано, че не ги изпълнява. Част от изброените от инспекторите причини гласят:

„Няма актуални лабораторни анализи за произведената продукция… Липсва актуална програма за вземане на проби.” Това означава, че е налице несъответствие и заплаха от намаляване на субсидията. Снимка от доклада е предоставена на редакцията ни от г-н Ченчев.

На срещата в МЗХ представителите на земеделците са получили уверение, че подобни случаи, ще се коригират и ще бъдат изпратени инструкции към ДФ”Земеделие”. Остава да разберем как това ще се осъществи. Междувременно получихме различни мнения и несъгласия със самите текстове на наредбата, оспорващи възможността от реално приложение в този й вид. В следващ материал Агри.БГ ще ви представи позиции на бранша.