През 2022 г. тръгват масирани проверки и в животновъдството, освен в растениевъдството, съобщиха от Инспекцията по труда.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

Причина за решението са резултатите от проверените през септември и октомври тази година животновъдни ферми в цялата страна. При направени 891 инспекции са установени 4266 нарушения, от които 2832 са свързани с условията на труд – обезопасяване на работното оборудване, ел. безопасност и оценяване на рисковете в обектите. 

Близо 600 са нарушенията в животновъдните стопанства по отношение на работното време, почивките и заплащането. Установени са 30 лица да полагат труд без договор.

Общо 4463 са проверките на инспекторите по труда в селското стопанство, сочи статистиката за тази година, актуална към 31 октомври. Те са с 25% повече спрямо година по-рано. Констатирани са 16 180 нарушения, като най-много (9893 броя) са тези, свързани със условията на труд. Следват нередностите в трудовите правоотношения (6265 броя) и работа без трудов договор (212 броя).

За десет месеца образците на трудови договори за краткотрайна сезонна заетост са 262 600. Те са заявени от 2020 земеделски стопани, като най-много са те в сектора на винените лозя (96 350), череши (26 470) и ягоди (25 740). 

От Инспекцията по труда припомнят, че еднодневни договори могат да бъдат използвани от земеделските стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и могат да получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. 

От друга страна, за самите фермери еднодневните договори са начин да наемат легално работна ръка по облекчен ред. Не се налага да регистрират сключването и прекратяването на трудовите договори в Националната агенция за приходите и да оформят трудови книжни. Те могат да заявяват образци на този вид договори по всяко време онлайн, а повече информация може да намерите тук.