Най-голям брой ежедневни трудови договори се използват за масивите от винени лозя. Това сочат данни на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” (ИАГИТ), предоставени  на Агри.БГ. 

Кризата с торовете 

През тази и изминалата година именно за тази култура са били заявени най-много образци за еднодневни трудови договори (4 и 8-часови), като за миналата година те са 87 989 бр., докато през настоящата (данните са за първите 9 месеца на посочените години) те са 85 430 броя. Бележи се все пак спад от 2,91 процента. 

През настоящата година втори по брой заявени образци за еднодневни трудови договори са били производителите на череши. Общо 26 458 са заявените формуляри. За сравнение - година по-рано те са били 21 189 броя. Тук се бележи ръст от 19,91%. 

Най-голямо е увеличението при броя на еднодневните трудови договори, използвани от производителите на ягоди - 57,38%. През първите 9 месеца на миналата година те са били 10 675,  а през същия период на 2021 г. - 25 047 броя. 

Ръст има и при заявените образци за използването на работници от производители на маслодайна роза. При тях повишението е с 18,51% - от  15 921 до 19 538. 

От агенцията добавят, че в челната петица на културите, за които са заявявани еднодневни трудови договори, през миналата година влиза и лавандулата. Производителите на маслодайното растение са заявили 12 810 екземпляра, докато през тази година в петицата са производителите на кайсии с 8 977 броя. 

Иначе, общият брой на заявените образци за първите 9 месеца на тази година е 243 696. това е с 13,9% повече от миналата година, когато от Инспекцията по труда са регистрирали 209 823 броя заявления. 

Работната ръка 

За същия период на 2021 заявените 4-часови трудови договори са били  66 600 броя, 8 часа - а тези за 177 096 броя.
 
През 2020 г. за първите девет месеца на годината, общият брой на предоставените образци на еднодневни договори за 4 часа е 47 431 броя, а на 8 часа - 162 392 броя. И при двата вида договори се отбелязва ръст съответно с 28,78%  и 8,3 процента. 

От агенцията са категорични, че този вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, имат съществени предимства както за работодателите, така и за работещите. 

“Наетите по силата на т.нар. еднодневни трудови договори не губят своето право на социално подпомагане, както и на обезщетения за безработица, ако получават.

За земеделските стопани този вид договори им позволява по-голяма гъвкавост при законосъобразно наемане на много хора за кратко време, когато трябва да се обработват насажденията или да се прибира реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн”, напомнят от агенцията. 

И друга полза има от тях. 
Наскоро стана известна случка, при която служител от инспекцията е бил задържан за искане на подкуп.

На 3 август инспекторът е проверил фирма в село Мало Конаре и е разбрал, че с един от работниците няма сключен трудов договор.
Когато на 1 септември служител на дружеството се е явил в "Инспекцията по труда" в Пазарджик, за да представи документи, инспекторът му поискал 1000 лева срещу обещанието да не бъде наложена максималната глоба от 15 000 лева за констатираното трудово нарушение. 

“Еднодневните трудови договори ни пазят точно от този рекет или глобата от 1500 лв. за първо нарушение на човек или 15000 лв при второ. 
В този случай всеки ще осъзнае че 5-6 минути, заделени за оформянето на такъв договор е защита от рекет, защита от наказателна отговорност при трудова злополука и смърт на полето, защита от натрапници, които след 3 дни работа излизат в болничен или друго”, коментира пред Агри.БГ председателят на БАМЯ Божидар Петков. 

За да ги улесни при администрирането на договорите, Инспекцията по труда разработи софтуер, чрез който образците могат да се заявяват по всяко време онлайн. Той изчислява и колко образци могат да бъдат заявени срещу сумата, която е заплатени предварително за дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски.  

Системата позволява и да се генерират директно данни на веднъж вече наети работници, които са вкарани в нея. Тя директно изчислява и размера на осигуровките и данъците за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която земеделските стопани трябва да изплатят в края на работния ден. 

На тяхно разположение са помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, които могат да им съдействат за работа със системата, допълниха от агенцията.