Национално събитие за повишаване на осведомеността по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN) организира Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ).

Близо 23 000 дка държавна земя на таен търг в Добричко

Събитието ще се проведе на 11 юни (петък) от 10:00 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт - Добрич. Участието е безплатно, но поради ограничения брой места е необходимо потвърждение най-късно до 10 юни ТУК, съобщават организаторите.

Ще бъдат представени целите и очакваните резултати от реализацията на инициативата AGREEN, както и предстоящите дейности по проекта. Специален фокус ще бъде поставен върху концепцията за „климатоустойчиво зeмеделие“, както и потенциала за развитие на този вид земеделие в България.

Ще бъдат показани и успешни практики, прилагани на територията на България за отглеждане на земеделски култури по екологосъобразен начин.

Участниците ще бъдат запознати и с концепцията за „Практикуваща общност AGREEN“, нейните ползи и предимствата от изграждането на партньорска мрежа между фермери, професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица. Цялата програма можете да видите тук.

На събитието са поканени: земеделски производители, предприемачи в аграрната сфера, браншови организации в сферата на селското стопанство, представители на висши учебни заведения и академичните среди, неправителствени организации, местната власт, регулаторните органи и институциите, имащи отношение към формулиране и прилагане на политиките в областта на земеделието и околната среда, медии и други заинтересовани лица.