Фермерите от област Кърджали имат възможността на място да се информират какво е новото при фитосанитарния контрол в растениевъдството и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопански животни.

Нормативни изисквания и добри практики в работата с ПРЗ

Семинарът е планиран за 9 юни в Дом на техниката на ул. Булаир 35 в град Кърджали, съобщават организаторите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Началото ще бъде дадено в 11:00 часа от Соня Новодрянова, началник-отдел „Растителна защита“ при ОДБХ – Кърджали. Тя ще разкаже повече за актуални изисквания за изпълнение на фитосанитарните стандарти в растениевъдството.

Участниците ще се запознаят с правилата при употреба на продукти за растителна защита; изискванията при уведомяване на пчелари за предстоящи третирания чрез Електронната платформа за оповестяване; дейностите във връзка с въведената Система за събиране на опаковки.

Думата след нея ще вземе д-р Тодор Митков, началник-отдел „Здравеопазване на животните“ към същата областна дирекция. Той ще хвърли повече яснота върху основните моменти при ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти.

Участието в семинара е безплатно и е без предварителна регистрация. Пълната програма може да видите ТУК.

Събитието ще завърши с информация за изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Своя консултантски опит ще споделят експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в Кърджали.

За повече информация може да се свържете с Галина Николова – координатор на Териториален областен офис – Кърджали, на 0885 873 888 или [email protected]