Създадохме организация за отпускане на извънредна помощ за близо 50 млн. лв. за селското стопанство по няколко схеми на de minimis, припомни в интервю за Монитор изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Васил Грудев. По думите му „букет“ от мерки за селското стопанство във връзка с кризата от коронавируса е подготвен и се прилага. 

Танева: Пиперът и картофите търпят най-големи загуби

Управителеният съвет на ДФЗ одобри 25,660 млн. лв. за животновъдите, които ще стигнат до над 21 хиляди бенефициенти - за всички категории животни. 19 млн. лв. ще получат производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя заради щети от сушата и за покриване загуби на доход във връзка с пандемията, причинила свиване на пазарите и спад на цените. По думите на Грудев помощта ще бъде разпределена между 24 хил. стопани

Подпомагане ще получат и производители на плодове и зеленчуци, които са заявили пропаднали площи под 100%, което се прави за първи път.

Васил Грудев припомня, че за пчеларите е определен финансов ресурс в размер на близо 5 млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хиляди. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство и е свързано и с лошите метеорологични условия и заради проблеми с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия. 

Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за държавно финансиране от 11 до 24 август, а производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя - от 19 август до 2 септември.

Васил Грудев: "С близо 106 млн. лв. ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). Работим активно така, че през август да бъде отворен приемът по извънредната мярка." 

  • Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството, а таванът е 7000 евро.
  • Подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине за едно заето лице в земеделско стопанство ставката е 245 лв. А за едно лице в земеделско стопанство, отглеждащо птици - 430 лв. 
  • Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средните предприятия, преработващи първична земеделска продукция. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта. Таванът е 50 хил. евро. В предприятието следва да има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.

Шефът на Фонда потвърди, че приемът по първите две мерки ще бъде отворен в края на този месец, а средствата ще се изплащат през октомври. Кандидатстването ще бъде опростено, без да се правят допълнителни проверки. Достатъчно ще бъде подаването на заявка за плащане на база публичните данни от регистрите.

"След това навлизаме в най-активния период от дейността на Разплащателната агенция – превеждането на субсидиите по схемите на директните плащания. Знаете, че хронологично през декември са най-чаканите финансови преводи към земеделските стопани", припомни за финал Васил Грудев.