Млекопроизводители отново ще настояват за 10 ст. субсидия за литър краве мляко. След заседание на Националния съюз на говедовъдите в България стана ясно, че от Съюза ще изпратят ново предложение до министъра на земеделието и храните за оказване на помощ на млекопроизводителите, изразяваща се на 0.10 лева на всеки произведен, фактуриран и предаден на млекопреработвателно предприятие литър мляко през последния квотен период.
[news]
По време на заседанието на НСГБ стана ясно, че изкупните цени на млякото се запазват в старите граници -0.40 до 0.60 лв./л. за различните райони, съобщи изпълнителният директор Михаил Михайлов. През месеците юни е предадено на предприятията с 3000 т. по-малко мляко в сравнение с месец май. В сравнение с миналата година обаче има по-голямо производство през юни с 1000 т. Независимо, че има индикация от мандрите за повишаване на цената, това все още не се случва. В момента фермите работят на загуба, като с продукцията покриват само разходите за издръжката на млекодаващите крави, а издръжката на младите животни и пресушените крави си остава за тяхна сметка или чиста загуба, коментира Михайлов.  
 
Тази ситуация води до намаляване дажбите на животните, хранене с неподходящи фуражи, спиране даването на всякакви хранителни, витаминни , минерали и други добавки. По същия начин се занижяват и мероприятията по селекцията- изкуствено осеменяване, отглеждане на младите животни и др. Към това трябва да прибавим и напрегнатата епизотична обстановка, закъсняването с изпълнението на ДПП, индикации за нови, неизвестни досега болести по животните. Всичко това води до намаляване както на продуктивността така и ефективността на фермите. Ето защо и фермерите се интересуват за износ на животни и поставят този въпрос и на парламентарния контрол, защото имат намерения да ликвидират фермите след месец септември и осигурят по-добра цена за животните си, посочи Михаил Михайлов.
 
По време на заседанието на НСГБ е взето решение, че Съюзът ще изпрати писмо до Директора на БАБХ с искане да се осигурят условия за стартиране на Държавната профилактична програма през месец септември. Освен това говедовъдите планират да започнат разговори с другите сектори в земеделието за  изграждане конфедерация на земеделските производители.
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!