Външната търговия с български храни и живи животни през тази година е много успешна и оказва силна подкрепа за търговския баланс на страната, стана ясно от нови данни на Националния статистически институт (НСИ). 
 
 
През първите шест месеца на тази година износът на храни и живи животни от България е на стойност 2,557 млрд. лв. при ръст от 21% спрямо миналогодишното постижение от 2,120 млрд. лв. В същото време вносът на храни и живи животни у нас спада на годишна база с 2% - от 2,303 млрд. лв. на 2,256 млрд. лв. Така търговското салдо за България в сектора „Храни и живи животни“ вече е положително.
 
Износът надхвърля вноса през шестмесечието с 301 млн. лв., докато преди година салдото е било отрицателно в размер на 183 млн. лв. Това означава, че страната се е превърнала в нетен износител на селскостопански стоки от тази категория.
 
Общият износ на България на всички видове стоки през първото полугодие на 2018 г. е намалял с 2,3% до 25,591 млрд. лв., докато вносът се е увеличил с 6,6% до 30,402 млрд. лв. Така отрицателното търговско салдо на страната се удвоява - от 2,325 млрд. лв. за първото полугодие на 2017 г. на 4,811 млрд. лв. за същия период на тази година.
 
През периода януари-юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10,7% на годишна база и е в размер на 18,104 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68,9% от износа за държавите членки на ЕС. 
 
 
През юни 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 4,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,195 млрд. лева. При износа на стоки от България за Съюза през периода януари-юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ – 37,1%, и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (без горивата)“  - 31,1%.
 
В тази категория се включват сурови кожи, маслодайни семена и плодове, суров каучук, корк и дървен материал, дървесна маса и хартия или картон за рециклиране, текстилни влакна и техните отпадъци, естествени торове и торове от животински или растителен произход и други.
 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари-юни 2018 г. се увеличава с 9,7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 19,826 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
 
През юни тази година вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС, нараства с 9,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,440 млрд. лева. Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари-юни 2018 г. е отрицателно на стойност 1,722 млрд. лева.